ข่าวล่าสุด News

Bangkok Wildwatch @ สวมลุม

เชิญชวนชาวเมืองร่วมงาน “Bangkok Wild Watch @ Lumpini 2014”
ร่วมตรวจสุขภาพกรุงเทพฯ เชิญชวนพากันมา สำรวจชีวิตป่าในเมืองหลวง
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557 เวลา 07.00 น. – 12.00 น.
ณ ศาลาแปดเหลี่ยม สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.seub.or.th/index.php?view=details&id=349%3Aevent&option=com_e...

 

งานสัมมนาสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 35

เหลียวหลัง แลหน้า สัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครอง

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://bioff.forest.ku.ac.th/main/?page_id=1108

 

บทความล่าสุด Lastest Articles

species_index_front_view

  • ชื่อไทย : ผีเสื้อหนอนปาล์มอินเดีย ชื่อสามัญ : Indian Palm Bob ชื่อวิทยาศาสตร์ : Suastus gremius gremius (Fabricius, 1798) ลักษณะทั่วไป : พืชอาหารตัวอ่อนคือ มะพร้าว หวาย ปาล์มน้ำมัน ปาล์มสิบสองปันนา...
  • ชื่อไทย : ผีเสื้อหางพริ้ว ชื่อสามัญ : Fluffy Tit ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Hypolycaena amasa amasa (Hewitson, 1865) ลักษณะทั่วไป :  การกระจายพันธุ์ : ไทยพบทั่วประเทศ  ต่างประเทศพบใน เวียตนาม...