บทสัมภาษณ์ นณณ์ กับ แทนไท

บทสัมภาษณ์ นณณ์ ผาณิตวงศ์ กับ แทนไท ประเสริฐกุล โดย พิเชฐ นุ่นโต ตีพิมพ์ในวารสารของ ม.ขอนแก่น

ไฟล์: