ข้อมูลเขื่อนคลองชมพู

เอกสารข้อมูลสถานะของเขื่อนคลองชมพู จากเว็บไซด์ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม