โปสเตอร์หญ้าทะเลในประเทศไทย

จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์ครับผม