โปสเตอร์ผลงานวิชาการ: ปูแมงมุมรายงานใหม่ของไทย 2 ชนิด

โปสเตอร์ผลงานวิชาการ
เรื่อง ปูแมงมุมรายงานใหม่ของไทย 2 ชนิดในสกุล Cyrtomaia Miers, 1886 และ Platymaia Miers, 1886 (Decapoda: Majoidea: Inachidae)
นำเสนอในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ครั้งที่1 ที่จ.ภูเก็ต ปี 2551
ไฟล์: