สรุปผลการสำรวจประชากรนกดอยอินทนนท์ ประจำปี 54

สรุปผลการสำรวจประชากรนกของดอยอินทนนท์ ประจำปี 2554
จัดโดยชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติล้านนา ร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์