ปลาเอ๋ยปลาช่อน (รุ่นเด็กประถมต้น)

บททดสอบอ่านจับใจความ เรื่อง ปลาเอ๋ยปลาช่อน สำหรับเด็กชั้นประถม

ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดขนาดกลาง ลำตัวเป็นรูปทรงกระบอก หัวมนกลม ปลาช่อนมีหางกลม และมีครีบกระโดงยาวเกือบตลอดด้านหลัง ในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกปลาช่อนแตกต่างกันไปเช่นในภาคเหนือจะเรียกว่าปลาหลิม ภาคอีสานเรียกว่าปลาค้อ ปลาช่อนชอบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำนิ่ง ที่มีพืชน้ำขึ้นปกคลุมมาก เช่น ตามหนอง บึง กุด และ บ่อน้ำต่างๆ และเป็นปลาที่สามารถหายใจอากาศได้โดยการใช้ปากหุบอากาศที่ผิวน้ำ ปลาชนิดนี้เป็นปลาที่กินสัตว์ขนาดเล็กอื่นๆเป็นอาหาร จึงมีฟันที่แหลมคมขนาดเล็กๆมากมาย ตอนเป็นตัวเล็ก เราเรียกปลาช่อนว่าลูกครอก ลูกครอกจะมีลำตัวสีแดงส้มแล้วว่ายรวมกลุ่มกันโดยมีพ่อแม่คอยดูแลอยู่ตลอดเวลา ถ้ามีปลาตัวไหนจะมากินลูกปลาช่อนก็จะถูกพ่อแม่ขับไล่ไปทันที

เราสามารถจับปลาช่อนได้หลายวิธี เช่นการใช้เบ็ดตก แห หรือ การวางกับดักในรูปแบบต่างๆ และสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลายชนิด เช่น เผา ทอด ตากแห้ง หรือ ต้มก็ได้ แต่การกินปลาช่อนต้องระวังเนื่องจากปลาช่อนมีก้างฝอยมาก จึงอาจจะติดคอได้ง่าย