ปลาน้ำจืดไทย ปลาอะไร? (ง่ายอ่ะ)

ปลาน้ำจืดไทย มีสัก 700-800 ชนิด ชุดนี้คัดที่คิดว่าใกล้ตัวที่สุดแล้ว ลองดูครับ