Herp : เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
ว่าด้วยอึ่งกราย? 9 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
8 ปี 15 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
ใช่ Lycodon cardamomensis รึเปล่าครับ? 7 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by Anonymous
8 ปี 15 สัปดาห์ ago
by knotsnake
กบอะไร กิ้งก่าอะไร และจิ้งจกอะไรครับ 15 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
8 ปี 15 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
ถามเรื่องปาดแคระครับ 29 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
8 ปี 15 สัปดาห์ ago
by Due_n
ต่อด้วยงูอีกสักตัวครับ 2 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
และแล้วก็คลอด 7 new Cnemaspis 13 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by knotsnake
8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ถามชื่อวิทยาศาสตร์ กิ้งก่าภูวัว ครับ 8 8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by Kew_Hoya
8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by มล จันทร์ลา
รบกวนผู้รู้เกี่ยวกับตุ๊กแกในสกุล Ptychozoon หน่อยนะครับ 13 8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by Indulas
8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by พรุ
จิ้งเหลนอะรุยครับ 8 8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by Ptyas
8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by Ptyas
เห่าน้ำตาลพ่นพิษ??? 22 8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
8 ปี 16 สัปดาห์ ago
by knotsnake
พบ “งูเห่าเผือก” กลางทุ่งนาข้าง อพวช. 5 8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by นณณ์
8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ใช่ งูคุด เปล่าคะ 7 8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by p_linmeiping
8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ช่วยดู web นี้ให้หน่อยสิครับ รูปมันผิดรึเปล่า 13 8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
ปาดอะหยัง จากดอยเชียงดาวครับ 6 8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by นกกินเปี้ยว
8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by นกกินเปี้ยว
งูอะไรนี่ + จิ้งเหลนน้ำ(ตามมาทีหลัง) 6 8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by Ptyas
8 ปี 17 สัปดาห์ ago
by Ptyas
ถามชื่องูกินทากครับ 24 8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
ใช่ งูปี่แก้ว วัยละอ่อน หรือเปล่าครับ 1 8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by น้ำยาล้างห้องน้ำ
8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by knotsnake
มล จันทร์ลา มายืนยันด้วยภาพ(เก่า ๆ )ครับ 8 8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by มล จันทร์ลา
8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by น้ำยาล้างห้องน้ำ
สอบถามพวกเลื้อยคลาน 13 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by kroolek
8 ปี 18 สัปดาห์ ago
by kroolek
ตัวอย่างแผลงูแมวเซากัด 14 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
ตัวนี้คืองูอะไรครับ เพิ่งเจอเมื่อคืน 9 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by nopparat
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
รบกวนเรียนถามวิธีการไล่งู 11 8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by Anonymous
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
ภัยบนท้องถนน 17 8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
เลื้อยคลาน...กันอีกสักชุด 24 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by kkc.38
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
จระเข้โบราณ จากจังหวัดกระบี่ — Krabisuchus siamogallicus 1 8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by nantone
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by นณณ์
งูเขียวพระิอินทร์กับหางไหม้ตาโต ใช่ไหมครับ 10 8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
8 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
งูเขียวหางไหม้ ใช่ไหมครับเจ้าตัวนี้ 14 8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by crow
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
ต.เต่า 1 8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by นายดำดี
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ปาดอะไร? 9 8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
ข่าวฝาก : Proteus เป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีอายุยืนที่สุดในโลก 7 8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by นณณ์
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by มล จันทร์ลา
กลับมาเลื้อยและคลาน ครับ 27 8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by kkc.38
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by Ptyas
มี amphibian มาถามซักตัว 18 8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by ไพรวัลย์
8 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
มีกิ้งก่ามาถามชื่อ 2 ตัวครับ 13 8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by cellatom
8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by cellatom
มีงูมาถามครับแต่ไม่มีรูป 3 8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
เต่าอะไรครับ 8 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by kroolek
8 ปี 21 สัปดาห์ ago
by Mr.prutodang (ไม่ได้ล๊อคอิน)
งูอะไร เอามาให้ทายแก้เหงา 18 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by knotsnake
8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by Portrait
จิ้งจกอะไรคะ 4 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by p_linmeiping
8 ปี 22 สัปดาห์ ago
by p_linmeiping
ใช่งูสายรุ้งลายมั้ยครับ 2 8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by knotsnake. (ไม่ได้ล๊อคอิน)
สอบถามสายพันธุ์งู 8 8 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Anonymous
8 ปี 23 สัปดาห์ ago
by knotsnake. (ไม่ได้ล๊อคอิน)
คิดถึง ง.งู จังเลย 4 8 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Esprada
8 ปี 24 สัปดาห์ ago
by knotsnake