Herp : เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
ตุ๊กแก..แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 3 5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by natureman
5 ปี 48 สัปดาห์ ago
by natureman
เมื่อถามมา ก็ตอบไป-๒ 0 5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ไม่มีข้อมูล
เมื่อถามมา ก็ตอบไป-๑ 0 5 ปี 50 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ไม่มีข้อมูล
ช่วยดูหน่อยครับว่างูอะไร 1 5 ปี 51 สัปดาห์ ago
by king11
5 ปี 51 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เมื่องูทางมะพร้าวเขียวเปลี่ยนชื่อสกุลกลับมาอีกแล้ว หวังว่าคงเป็นครั้งสุดท้าย 1 6 ปี 2 สัปดาห์ ago
by knotsnake
6 ปี 3 วัน ago
by yearsago
กิ้งก่าที่พบในอุทยานฯภูสวนทราย จ.เลย 6 6 ปี 5 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 3 สัปดาห์ ago
by natureman
กิ้งกือ และกิ้งกือกระสุนพระอินทร์ จ.เลย 1 6 ปี 8 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 8 สัปดาห์ ago
by natureman
กบ ปาด คางคก จากเกาะปาลาวัน รบกวน ID ครับ 3 6 ปี 10 สัปดาห์ ago
by นณณ์
6 ปี 9 สัปดาห์ ago
by นณณ์
งูปี่แก้วหรืองูอะไรครับ 3 6 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ตุ๊ก...ครับ
6 ปี 10 สัปดาห์ ago
by ตุ๊ก...ครับ
อยากทราบลักษณะสัณฐานวิทยาหรือลักษณะเด่นๆที่ใช้จำแนก Kurixarus bisacculus กับ K. verrucosus อ่ะครับ 2 6 ปี 29 สัปดาห์ ago
by montri
6 ปี 11 สัปดาห์ ago
by เพชรกวินท์
Skin Identification-1 3 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by knotsnake
6 ปี 11 สัปดาห์ ago
by Bombatov9
มันคืองูปล้องฉนวนเปล่าค่ะ 2 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by nonghui
6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by knotsnake
งูอะไรครับ 5 6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by Superxhero
6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ขอรบกวนถามหน่อย ภาพนี้ลูกงูอะไรคะ 4 6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by noktor
6 ปี 13 สัปดาห์ ago
by noktor
สอบถามความน่าจะเป็นของ ไก่ที่บ้านตาย 2 6 ปี 14 สัปดาห์ ago
by sm
6 ปี 14 สัปดาห์ ago
by doctorT
สงสัยว่าเจ้าตัวนี้คืองูรึเปล่าคะ? 4 6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by nemopear
6 ปี 14 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
สอบถามกิ้งก่า จ.เลย 3 6 ปี 14 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 14 สัปดาห์ ago
by natureman
จิ้งจกดินลายจุด 3 6 ปี 16 สัปดาห์ ago
by เล็กเด็กบางนา
6 ปี 15 สัปดาห์ ago
by นณณ์
งูอะไรครับ....รบกวนด้วยครับ 3 6 ปี 17 สัปดาห์ ago
by KOKO
6 ปี 16 สัปดาห์ ago
by knotsnake
Somewhere Only We Know (Extreme southern) 38 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by Mandarin
6 ปี 18 สัปดาห์ ago
by Mandarin
กิ้งก่า อ.ด่านซ้าย จ.เลย 4 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 20 สัปดาห์ ago
by natureman
เต่าอะไรคะ? 2 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by Ermine
6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by นณณ์
มาหัดจำแนกเพศงูทั่วไปจากลักษณะของหางกันเถอะ 5 6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by knotsnake
6 ปี 21 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ซากงูอะไรครับ? 1 6 ปี 23 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
6 ปี 23 สัปดาห์ ago
by NeKro_07
ช่วยดูคราบงูหน่อยค่ะ งูอะไร มีพิษมั้ย 2 6 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Iamnatlapat
6 ปี 23 สัปดาห์ ago
by doctorT
งู..จ.เลย 6 6 ปี 27 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by natureman
คราบงู เล่นท่ายาก ขอสอบถามหน่อยค่ะ ไม่รู้ว่างูอะไรค่ะ 6 6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by ploymona
6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by ploymona
กิ้งก่า จ.เลย 3 6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 26 สัปดาห์ ago
by natureman
รบกวนถาม งูตัวนี้หน่อยครับ งูน้อยเข้าบ้าน 1 6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by 9Kitti
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by iDuang
มาอีกแล้วค่ะ สอบถามว่างูอะไร อันนี้เข้าของบ้านที่อยู่หลังบ้านค่ะ 5 6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by norahgid
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by norahgid
มาลงภาพ ปาดยักษ์ ที่แก่งกระจานเพิ่มครับ 5 6 ปี 29 สัปดาห์ ago
by kkc.38
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by kkc.38
ถามเรื่องงูลอกคราบ อยากทราบว่างูอะไรค่ะ 4 6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by norahgid
6 ปี 28 สัปดาห์ ago
by norahgid
อยากรู้นิสัยงูเวลามันลอกคราบในบ้านครับ 2 6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by guyrespect
6 ปี 29 สัปดาห์ ago
by knotsnake
Leiolepis ตัวไหนครับ 1 6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by megalaima
6 ปี 29 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ถามผู้รู้ค่ะ ว่าเป็นจิ้งจกพันธ์ุ์อะไร 6 6 ปี 30 สัปดาห์ ago
by tipaporn
6 ปี 29 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เจอลูกงูตัวเล็กมาก ช่วยดูหน่อยค่ะว่างูอะไรค่ะ 2 6 ปี 30 สัปดาห์ ago
by norahgid
6 ปี 30 สัปดาห์ ago
by norahgid
สอบถามครับ ไม่รู้งูอะไร อยู่ในบ้านมาสักพักแล้ว 4 6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by เพื่อน
6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by เพื่อน
กบลายหินตะนาวศรีหรือเปล่าครับ 1 6 ปี 32 สัปดาห์ ago
by chatpong
6 ปี 31 สัปดาห์ ago
by นณณ์
ตะกวด กิ้งก่า และจิ้งเหลน..หน่วยฯองทั่ง 5 6 ปี 33 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 33 สัปดาห์ ago
by natureman
สอบถามชื่องูครับ 3 6 ปี 36 สัปดาห์ ago
by karwut
6 ปี 35 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ตุ๊กกายสามร้อยยอด 6 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by knotsnake
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by scarab
งู..ภูหลวง จ.เลย 5 6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 39 สัปดาห์ ago
by natureman
งูเห่ามีเสียงร้องด้วยหรือครับ? 7 6 ปี 41 สัปดาห์ ago
by nattachon
6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by pittawutt
งู..เขากำแพง 6 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by natureman
6 ปี 40 สัปดาห์ ago
by natureman
ไปดูไอ้เข้ที่บึงบอระเพ็ดมาครับ 4 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by นณณ์
6 ปี 42 สัปดาห์ ago
by tennnn
ตุ๊กกายถ้ำลำปาง 5 6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by knotsnake
6 ปี 43 สัปดาห์ ago
by sparrow
สอบถามเรื่อง amphibaenidae 2 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by taeytun
6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by taeytun
กระท่างเหนือ กระท่างอีสาน 5 6 ปี 46 สัปดาห์ ago
by นณณ์
6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ฟองกบ เขียด ปาด ณ เขากำแพง 0 6 ปี 44 สัปดาห์ ago
by natureman
ไม่มีข้อมูล
เอิ่ม???? กบ ปาด หรือเขียด อะไรสักอย่าง ^.^ 2 6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by lekprohacker
6 ปี 45 สัปดาห์ ago
by lekprohacker