Herp : เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวเรื่องตอบเรียงไอคอนสร้างเมื่อตอบสุดท้าย
ขออนุญาติใช้ภาพบางภาพใน S.I. 4 12 ปี 10 สัปดาห์ ago
by Kurozaku
12 ปี 9 สัปดาห์ ago
by Portrait
เจ้าตัวนี้ งู อะไร ครับ>>>??? 4 12 ปี 18 สัปดาห์ ago
by killershot
12 ปี 17 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
อยากทราบว่านี่ลูกงูอะไรครับ ? 4 12 ปี 22 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 22 สัปดาห์ ago
by นณณ์
งูอะไรครับ 4 12 ปี 24 สัปดาห์ ago
by chuu
12 ปี 24 สัปดาห์ ago
by waterpanda
รบกวนหน่อยครับ ลูกงูอะไรครับ? 4 12 ปี 26 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 25 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ข้อมูลที่ผิดพลาดของชนิดงู 4 12 ปี 27 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
12 ปี 27 สัปดาห์ ago
by นกกินเปี้ยว
ก็อปรูปเอามาถามครับ จากเว็บฟุตบอล 4 12 ปี 30 สัปดาห์ ago
by aimbryo
12 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
ต. เต่าหลงทาง 4 12 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
12 ปี 30 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
ตัวนี้ลูกงูอะไรครับ 4 12 ปี 33 สัปดาห์ ago
by Pharuehad
12 ปี 33 สัปดาห์ ago
by Portrait
#NewSpecies - 9 new Limnonectes (Fanged Frog) from Sulawesi, Indonesia 4 12 ปี 34 สัปดาห์ ago
by nantone
12 ปี 34 สัปดาห์ ago
by nantone
ตามหาเจ้าของภาพตุ๊กแกจากลาวใต้ 4 12 ปี 40 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 40 สัปดาห์ ago
by Paphmania
ประกาศ: ใครมีภาพตุ๊กแกบิน lionotum ที่ทราบพื้นที่ที่มา ช่วยแปะด้วย 4 12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เปเปอร์งูทะเลจากอินตะระเดียจ้า 4 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ก.ก.บ. 4 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by ToDs
นิ้วยาวอะไรครับ 4 12 ปี 51 สัปดาห์ ago
by Leviathan
12 ปี 51 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
ลูกจิ้งเหลนเรียวลาย(หรือเปล่า) 4 13 ปี 3 สัปดาห์ ago
by kwang22
12 ปี 19 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
ดูกบให้หน่อยครับ เจออยู่ที่เดียวกับที่เจอ อึ่งจิ๋วลายจุด 4 13 ปี 7 สัปดาห์ ago
by lerdchai
13 ปี 6 สัปดาห์ ago
by kroolek
รบกวนบอกชนิดงูหน่อยครับ 4 13 ปี 9 สัปดาห์ ago
by Anonymous
13 ปี 9 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
รบกวนโหลดเอกสาร 4 13 ปี 15 สัปดาห์ ago
by นณณ์
13 ปี 15 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
มีงูมาถาม..ครับ 4 13 ปี 18 สัปดาห์ ago
by kkc.38
13 ปี 17 สัปดาห์ ago
by kkc.38
Species Index ในส่วนของงู 4 13 ปี 19 สัปดาห์ ago
by knotsnake
13 ปี 19 สัปดาห์ ago
by นณณ์
ขอสอบถามชนิดจิ้งเหลนตัวนี้หน่อยครับ 4 13 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Cristiano72
13 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Cristiano72
รูปงูจงอาง 4 13 ปี 25 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
13 ปี 25 สัปดาห์ ago
by Bee_Biology
จรเข้อะไรครับ? 4 13 ปี 26 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
13 ปี 26 สัปดาห์ ago
by arthsrn
จิ้งจกอะไรคะ 4 13 ปี 40 สัปดาห์ ago
by p_linmeiping
13 ปี 39 สัปดาห์ ago
by p_linmeiping
คิดถึง ง.งู จังเลย 4 13 ปี 41 สัปดาห์ ago
by Esprada
13 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
คราบงูอะไรครับ. ใหญ่มาก 5 6 ปี 12 สัปดาห์ ago
by joeryan
6 ปี 11 สัปดาห์ ago
by joeryan
ต.เต่าหลังตุง 5 8 ปี 8 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
7 ปี 22 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
ใช่ปล้องหวายหัวดำหรือไม่ครับ 5 8 ปี 15 สัปดาห์ ago
by ตุ๊ก...ครับ
8 ปี 14 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ช่วยดูให้หน่อยค่ะว่าใช่งูสายรุ้งไหม มีคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยก็ดีนะคะ 5 8 ปี 25 สัปดาห์ ago
by Numfon
8 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Numfon
รบกวนด้วยครับ งูมีพิษ และเป็นอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงหรือป่าวครับ 5 8 ปี 40 สัปดาห์ ago
by Thanet
8 ปี 40 สัปดาห์ ago
by knotsnake
พบคราบงู อยากทราบว่าเป็นงูชนิดไหนค่ะ 5 8 ปี 52 สัปดาห์ ago
by Angie
8 ปี 51 สัปดาห์ ago
by Angie
ขอความอนุเคราะห์ภาพถ่าย "งูในประเทศไทย" เพื่อจัดทำโปสเตอร์ 5 9 ปี 12 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
8 ปี 50 สัปดาห์ ago
by doctorT
งูอะไรครับ 5 9 ปี 33 สัปดาห์ ago
by Superxhero
9 ปี 32 สัปดาห์ ago
by knotsnake
มาหัดจำแนกเพศงูทั่วไปจากลักษณะของหางกันเถอะ 5 9 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
9 ปี 40 สัปดาห์ ago
by knotsnake
มาอีกแล้วค่ะ สอบถามว่างูอะไร อันนี้เข้าของบ้านที่อยู่หลังบ้านค่ะ 5 9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by norahgid
9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by norahgid
มาลงภาพ ปาดยักษ์ ที่แก่งกระจานเพิ่มครับ 5 9 ปี 49 สัปดาห์ ago
by kkc.38
9 ปี 47 สัปดาห์ ago
by kkc.38
ตะกวด กิ้งก่า และจิ้งเหลน..หน่วยฯองทั่ง 5 10 ปี 1 สัปดาห์ ago
by natureman
10 ปี 6 วัน ago
by natureman
งู..ภูหลวง จ.เลย 5 10 ปี 7 สัปดาห์ ago
by natureman
10 ปี 6 สัปดาห์ ago
by natureman
ตุ๊กกายถ้ำลำปาง 5 10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by knotsnake
10 ปี 10 สัปดาห์ ago
by sparrow
กระท่างเหนือ กระท่างอีสาน 5 10 ปี 13 สัปดาห์ ago
by นณณ์
10 ปี 11 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ใช่งูกระด้างรึเปล่าครับ 5 10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by khao_lek
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by knotsnake
จิ้งเหลน กิ้งก่า และกิ้งกือ จ.เลย - จ.ขอนแก่น 5 10 ปี 33 สัปดาห์ ago
by natureman
10 ปี 30 สัปดาห์ ago
by Bombatov9
เมืองนอก เอา Tokay Gecko ไปพัฒนาแล้ว 5 10 ปี 41 สัปดาห์ ago
by lerdchai
10 ปี 41 สัปดาห์ ago
by Anuratana
จิ้งเหลนในเมืองไทย 5 10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by natureman
10 ปี 39 สัปดาห์ ago
by natureman
งูเขียวหางไหม้ชนิดใดครับ ณ ภูหลวง จ.เลย 5 10 ปี 42 สัปดาห์ ago
by natureman
10 ปี 30 สัปดาห์ ago
by Bombatov9
อยากทราบวิธีทำกับดักสัตว์เลื้อยคลานครับ 5 10 ปี 47 สัปดาห์ ago
by หัวเกรียน
10 ปี 44 สัปดาห์ ago
by taen
ตรังส่งเข้าประกวด 5 11 ปี 7 สัปดาห์ ago
by kwang22
11 ปี 6 สัปดาห์ ago
by Ruby Eyed White
VDO เมื่อคราวไปดูรังจระเข้ ที่คลองชมพู 5 11 ปี 7 สัปดาห์ ago
by นณณ์
11 ปี 5 สัปดาห์ ago
by sparrow
ไปแค่พอหายคิดถึง ณ ห้วยส่วนตัว 5 11 ปี 10 สัปดาห์ ago
by knotsnake
11 ปี 9 สัปดาห์ ago
by พรุ