Herp : เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อตอบสุดท้ายเรียงไอคอน
งูเหลือมเหลา 10 10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by mou
เดี๋ยวจะหาว่าหลงแต่ปลากัด ปลากริม 7 10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
งูอะไรครับ 9 10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
ที่เชียงใหม่ถ้างูพิษเข้าบ้านแจ้งหน่วยงานไหนครับ 9 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by pixelchio
10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เขาคือใครครับ 3 10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by กบตาหนาม
10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by knotsnake
จระเข้ที่ฟิลิปินส์ 14 10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by kwang22
10 ปี 20 สัปดาห์ ago
by teeradet (ไม่ได้ล๊อคอิน)
...จี้งเหลน 19 10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ตุ๊กแก กับหางใหม่ 9 10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by kamnuan
ลายสอแน่ๆ แต่ทำไมสีและลายแปลกๆครับ 5 10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by kwang22
10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by Muscicapidae
ตัวน้อยๆ ภาพเก่าๆ 3 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by kwang22
10 ปี 21 สัปดาห์ ago
by knotsnake
... ปาด+คางคก 7 10 ปี 22 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 22 สัปดาห์ ago
by kamnuan
สอบถามเพศเต่า และมีแมลงปอแถมอีก 1 ตัว 16 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
10 ปี 22 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
เขียดตัวจิ๋วนี้ ชื่ออะไรค่ะ 8 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by nida
10 ปี 22 สัปดาห์ ago
by nida
ตัวนี้ลูกงูอะไรครับ 4 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by Pharuehad
10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by Portrait
#NewSpecies - 9 new Limnonectes (Fanged Frog) from Sulawesi, Indonesia 4 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by nantone
10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by nantone
รบกวนดู นี่งูอะไรครับ 5 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by Anonymous
10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by ต้ล
เหมือนจะเป็นงู 11 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by kroolek
10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
ดงพญาเย็น โปรเจ๊ค 45 10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by พรุ
10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
สิงหางลายโชคร้าย... 0 10 ปี 23 สัปดาห์ ago
by kwang22
ไม่มีข้อมูล
จริงหรือหลอก 19 10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
Phylogeny, taxonomy, and zoogeography of the genus Gekko 14 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by nantone
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Due_n
กบชนิดใหม่ 1 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by lerdchai
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by นณณ์
ชาละวันกุมภี... 9 10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ขอทราบชื่อกิ่งก่าด้วยครับ 7 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
เรื่องเล่าเช้านี้ กับข่าวงู 9 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by knotsnake
10 ปี 24 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
เอางูเขาใหญ่มาฝากครับผม... 23 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by kokkak
10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
กิ่งก่ามีสี 2 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
กบอะไรครับ 9 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
สอบถามชื่อ Species เจ้าตัวนี้ครับ 10 10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by sahaideer
10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
จิ้งเหลนเรียวลาย - Riopa haroldyoungi - ใช่ไหมครับ? 11 10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by nantone
10 ปี 25 สัปดาห์ ago
by knotsnake
.งู กินปลา 15 10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by ลำพะเนียง
งูทางมะพร้าว 3 10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by Anonymous
10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
ใครพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเต่าชนิดนี้บ้างครับ Chelus fimbriatus รบกวนขอหน่อยอยากศึกษา 3 10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by amonize35
10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by จิรชัย (ไม่ได้ล๊อคอิน)
รบกวน ID งูชนิดไหนครับ 13 10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by วิศวกรน้อย
10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by Portrait
แอบรักข้างเดียว 6 10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by knotsnake
10 ปี 26 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
รบกวนเซียนงูหน่อยค่ะ มีงูอยู่ในบริเวณบ้าน กลัวว่าจะเป็นอันตราย 6 10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by DestinySleep
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by Ptyas
เปียกฝนที่อินทนนท์...อยากรู้จักชื่อเค้าครับ 24 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by kokkak
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by นณณ์
....งู.. 18 10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by knotsnake
งู ปากจี้งจก 11 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by waterpanda
สอบถามผู้รู้ เกี่ยวกับงูเขียว 8 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Anonymous
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by taen
งูอะไรอีกล่ะเนี่ย 5 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Kingpai
10 ปี 27 สัปดาห์ ago
by knotsnake
[#Rediscovery] Borneo Rainbow Toad | Ansonia latidisca • Reappearing in Borneo after 87 years 6 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by nantone
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by sparrow
เมลล์บอกว่าเป็นจรเข้ที่ Australia 19 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Tron
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Ruby Eyed White
จิ้งจกน้ำในไทยมีกี่ชนิด 8 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Anonymous
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เต่าทะเลเป็นสัตว์มีพิษ ห้ามรับประทาน 7 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by นณณ์
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by สมหมาย
..ทรมานสัตว์ 10 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by kamnuan
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
งูเหลือม ใช่ไหมครับ 6 10 ปี 30 สัปดาห์ ago
by น้ำยาล้างห้องน้ำ
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by ป่าน (ไม่ได้ล๊อคอิน)
ข่าว: เต่ายักษ์จากทะเลสาบเวียดนาม 9 10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by Fisher
พี่ส่งรูปมาให้อยากรู้ว่าเป็นงูอะไรครับ 20 11 ปี 2 สัปดาห์ ago
by kwang22
10 ปี 28 สัปดาห์ ago
by moonui (ไม่ได้ล๊อคอิน)
กบ และ งู 7 10 ปี 29 สัปดาห์ ago
by botia
10 ปี 29 สัปดาห์ ago
by Kurozaku