Herp : เลื้อยคลานและครึ่งบกครึ่งน้ำ

หัวเรื่องตอบสร้างเมื่อเรียงไอคอนตอบสุดท้าย
งูเหลือมเหลา 10 12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by ตะขาบยักษ์
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by mou
งูอะไรครับ 9 12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
เขาคือใครครับ 3 12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by กบตาหนาม
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เดี๋ยวจะหาว่าหลงแต่ปลากัด ปลากริม 7 12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
จระเข้ที่ฟิลิปินส์ 14 12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by kwang22
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by teeradet (ไม่ได้ล๊อคอิน)
ตุ๊กแก กับหางใหม่ 9 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by kamnuan
...จี้งเหลน 19 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เต่าอะไรครับ รบกวน ID ให้หน่อยครับ 28 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by กบตาหนาม
11 ปี 47 สัปดาห์ ago
by cocoplove (ไม่ได้ล๊อคอิน)
Pls,ID,จิ้งจกดินอะไรครับ 7 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by lerdchai
10 ปี 39 สัปดาห์ ago
by pram (ไม่ได้ล๊อคอิน)
ลายสอแน่ๆ แต่ทำไมสีและลายแปลกๆครับ 5 12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by kwang22
12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by Muscicapidae
... ปาด+คางคก 7 12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by kamnuan
ตัวน้อยๆ ภาพเก่าๆ 3 12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by kwang22
12 ปี 42 สัปดาห์ ago
by knotsnake
ตัวนี้ลูกงูอะไรครับ 4 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by Pharuehad
12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by Portrait
สอบถามเพศเต่า และมีแมลงปอแถมอีก 1 ตัว 16 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by ดวงเดช
#NewSpecies - 9 new Limnonectes (Fanged Frog) from Sulawesi, Indonesia 4 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by nantone
12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by nantone
ที่เชียงใหม่ถ้างูพิษเข้าบ้านแจ้งหน่วยงานไหนครับ 9 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by pixelchio
12 ปี 41 สัปดาห์ ago
by knotsnake
สิงหางลายโชคร้าย... 0 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by kwang22
ไม่มีข้อมูล
รบกวนดู นี่งูอะไรครับ 5 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by ต้ล
เหมือนจะเป็นงู 11 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by kroolek
12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
เขียดตัวจิ๋วนี้ ชื่ออะไรค่ะ 8 12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by nida
12 ปี 43 สัปดาห์ ago
by nida
ดงพญาเย็น โปรเจ๊ค 45 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by พรุ
12 ปี 44 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
จริงหรือหลอก 19 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ไอ้ลูกทุ่ง
ชาละวันกุมภี... 9 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by Snakeeater
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by knotsnake
เรื่องเล่าเช้านี้ กับข่าวงู 9 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by ตุ้ม
กบชนิดใหม่ 1 12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by lerdchai
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by นณณ์
Phylogeny, taxonomy, and zoogeography of the genus Gekko 14 12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by nantone
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by Due_n
ขอทราบชื่อกิ่งก่าด้วยครับ 7 12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
12 ปี 45 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
เอางูเขาใหญ่มาฝากครับผม... 23 12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by kokkak
12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
กิ่งก่ามีสี 2 12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
กบอะไรครับ 9 12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by สมศักดิ์
12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
สอบถามชื่อ Species เจ้าตัวนี้ครับ 10 12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by sahaideer
12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
ใครพอจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเต่าชนิดนี้บ้างครับ Chelus fimbriatus รบกวนขอหน่อยอยากศึกษา 3 12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by amonize35
12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by จิรชัย (ไม่ได้ล๊อคอิน)
งูทางมะพร้าว 3 12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by เก่ง อินทนนท์
รบกวน ID งูชนิดไหนครับ 13 12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by วิศวกรน้อย
12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by Portrait
.งู กินปลา 15 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by ลำพะเนียง
จิ้งเหลนเรียวลาย - Riopa haroldyoungi - ใช่ไหมครับ? 11 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by nantone
12 ปี 46 สัปดาห์ ago
by knotsnake
แอบรักข้างเดียว 6 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by knotsnake
12 ปี 47 สัปดาห์ ago
by หนึ่ง
รบกวนเซียนงูหน่อยค่ะ มีงูอยู่ในบริเวณบ้าน กลัวว่าจะเป็นอันตราย 6 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by DestinySleep
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by Ptyas
....งู.. 18 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by knotsnake
งูอะไรอีกล่ะเนี่ย 5 12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by Kingpai
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by knotsnake
สอบถามผู้รู้ เกี่ยวกับงูเขียว 8 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by taen
เต่าทะเลเป็นสัตว์มีพิษ ห้ามรับประทาน 7 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by นณณ์
12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by สมหมาย
เปียกฝนที่อินทนนท์...อยากรู้จักชื่อเค้าครับ 24 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by kokkak
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by นณณ์
งู ปากจี้งจก 11 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by waterpanda
จิ้งจกน้ำในไทยมีกี่ชนิด 8 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by Anonymous
12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by knotsnake
[#Rediscovery] Borneo Rainbow Toad | Ansonia latidisca • Reappearing in Borneo after 87 years 6 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by nantone
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by sparrow
ข่าว: เต่ายักษ์จากทะเลสาบเวียดนาม 9 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by GreenEyes
12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by Fisher
เมลล์บอกว่าเป็นจรเข้ที่ Australia 19 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by Tron
12 ปี 48 สัปดาห์ ago
by Ruby Eyed White
..ทรมานสัตว์ 10 12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by kamnuan
12 ปี 49 สัปดาห์ ago
by aqueous_andaman
กบ และ งู 7 12 ปี 50 สัปดาห์ ago
by botia
12 ปี 50 สัปดาห์ ago
by Kurozaku