ล่องลำโขงแอ่วลาวเนาเขมร

สวัสดีหมู่มวลมิตร สยามเอนสิสพี่แลน้อง

เปลี่ยวใจให้ตริตรอง ตามครรลองคนคุ้นเคย

วันนี้พบกันใหม่ ให้เริงใจไม่อยู่เฉย

ท่องธารตามเสบย ของคุ้นเคยแบบเราๆ

Comments

ความเห็นที่ 1

เดินทางตามวิถี สุดธานีแดนสยาม

ผ่านแดนแว่นเขตคาม ช่องเม็กงามตามฤดี

หัวผักกาดเต็มคันรถ ดูหมดจดและสดศรี

งอกงามเต่งเต็มปลี ดินแดนนี้บริบูรณ์

P6044560_resize.JPG

ความเห็นที่ 2

ขัวงามข้ามลำของ ปุยเมฆครองจอมภูศรี

บาเจียงเจริญดี ในที่นี่เมืองปากเซ
 

P6044568_resize.JPG

ความเห็นที่ 3

พาหนะกินน้ำมัน เร่งเร็วพลันไม่หันเห

กาซ่วนไม่รวนเร เราต้องเปย์สามร้อยพัน
 

P6044572_resize.JPG

ความเห็นที่ 4

ห้าพันกีบแม่นซาวบาท อย่าคิดพลาดให้หุนหัน

ใช้ทีควักหลายพัน พาให้ฝันว่ามั่งมี
 

P6064986_resize.JPG

ความเห็นที่ 5

เบยลาวหรือเขยลาว แม่น้องสาวแก้มใหม่ใหม่

รักแท้จากบ่าวไทย อย่าสงสัยให้งงงัน
 

P6044573_resize.JPG

ความเห็นที่ 6

ฮ้อยปายโลโอ้เฮือนพัก เป็นตาฮักสรวงสวรรค์

โครมครืนโถมถั่งพลัน สุดที่ฉันจำนรรจา
 

P6044581_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 7

"ซมพะมิด"เพ็ญพิสุจน์ บริสุทธิ์ด้วยฤทธา

อำนาจห้วงธารา โถมถั่งมาแต่ปางบรรพ์
 

P6044651_resize.JPG

ความเห็นที่ 8

ฟองน้อยหลายร้อยล้าน ดั่งเดือดผล่านผลาญใจฉัน พลิกพื้นตื่นขึ้นผลัน เอกอนันต์พลังกาย
 

P6044650_resize.JPG

ความเห็นที่ 9

คำนับในบทกลอน ๑ จอกครับ yes

ความเห็นที่ 10

ไม้ไผ่กับความคิด ผลผลิตที่สั่งสม

สมองประชาชน ในแห่งหนคนสามัญ

P6044634_resize.JPG

ความเห็นที่ 11

มัศยาหลงเวียนว่าย พากันตายติดเกยค้าง

เลี้ยงคนจนพุงกาง อย่าทิ้งขว้างให้เกินดุล
 

P6054867_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 12

หมู่ปลาอันหลายหลาก ถูกจัดฉากให้เลือกสรร

มัศยานานาพันธุ์ ทรัพย์อนันต์มหานที
 

P6054729_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 12.1

yes

ความเห็นที่ 12.1.1

ทดสอบ test
 

ความเห็นที่ 12.1.1.1

reppppp

ความเห็นที่ 12.2

Pangasius มุมบนซ้าย มันชนิดไหนครับ?

ความเห็นที่ 12.2.1

กองมุมบนซ้าย และตัวใหญ่มุมบนขวา เป็นปลา ผอ Pangasius conchophilus ครับ

ความเห็นที่ 13

รัฐรุจเร่งรัดสร้่าง ปรับเส้นทางแห่งวิถี

ประโยชน์ประชาชี หนทางนี้สังคมนิยม

P6054778_resize.JPG

ความเห็นที่ 14

แลยิ้มย่อมเห็นยิ้ม ในท้องถิ่นทุกแห่งหน

มองทุนหรือมองคน ก็ไม่พ้นมองตัวเอง
 

P6054926_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 15

หนทางข้างฝรั่ง เรสิดังใช้ขนถ่าย

ข้ามผ่านแก่งแรงร้าย แต่เบื้องท้ายกับรกร้าง
 

P6075293_resize.JPG

ความเห็นที่ 16

หัวจักรจักรวรรดิ แอกอันหนักอินโดจีัน

ซากเหล็กเด็กป่ายปีน คราบสนิมที่พุพัง
 

P6075307_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 17

เถาวัลย์อันประหลาด ถามไม่ขาดเถาอิหยัง

จั๊กแหล่ว ที่ได้ฟัง ปล่อยให้นั่งอย่างวยงง

สัณฐานคล้ายกระดึง กระบือขึงคอระหง

ช่วยด้วยช่วยตอบตรง ผมนั่งงงมาแสนนาน

P6054938_resize.JPG

ความเห็นที่ 18

คำขวัญนำแนวคิด มุ่งปรับจิตมวลมนุษย์

สังคมจะพิสุจน์ เปรียบประดุจฤาไฉน
 

P6054776_resize.JPG

ความเห็นที่ 19

ไอ่หยา นั่นน้ำตก ใจกระดกตกตาตุ่ม

เรือเฉียดไอน้ำคลุ้ง พอจรุงให้เย็นใจ

P6054812_resize.JPG

ความเห็นที่ 20

ต่างคนต่างขยับ กดไม่นับจับมุมกล้อง

เวลาท่วงทำนอง ถูกจับคล้องหน่วยความจำ
 

P6054825_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 21

หลี่ผี แก่งน้ำร้าย เคยถูกป้ายให้เดียดฉันท์

สถานะปัจจุบัน ถูกสร้างสรรให้งดงาม
 

P6075329_resize_resize.JPG

ความเห็นที่ 22

เวินคามอันเวิ้งว้าง แลสล้างแดนลาวใต้

โลมาน่าตื่นใจ  แสนวิลัยในเมืองลาว
 

P6044595_resize.JPG

ความเห็นที่ 23

ต่อแดนกัมพูเจีย อย่าอ่อนเพลียให้เยื้องย่าง

เฮ็ดเอกสารวาง แล้วเดินย่างตามทางจร
 

P6064989_resize.JPG

ความเห็นที่ 24

บรรยากาศน่าสนุกดีครับ