สายพันธุ์ไส้เดือนในประเทศไทย

ไส้เดือนที่พบในนาข้าวเป็นสายพันธุ์อะไรครับ พอดีขุดดินที่คันนา เจอตัวอ่อนเยอะแยะเต็มไปหมดร่วมทั้งตัวเต็มวัยด้วย ตัวสีแดงบางตัวยาวเกือบไม้บรรทัด ข้อข้อมูลด้วยครับ ขอบคุณครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

อยากทราบสายพันธุ์ของไส้เดือนครับ ที่พบในนาข้าว

ความเห็นที่ 2

ลองช่วยค้นดูเจอชนิด Drawida beddardi ในนาข้าวทางภาคอีสานของไทยน่ะครับ

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092913931000082X

ความเห็นที่ 3

ขอบคุณครับ