ลูกอะไร ครับ

ที่อีสาน เรียก "บักยางป่า"

จะเป็นเถาว์เลื้อยตามต้นไม้ใหญ่
ผลอ่อนมีสีเขียว และสุกจะสีเหลืองดังภาพนี้
รับประทานได้มีรสหวานอมเปรียว

แต่ไม่รู้ว่าภาษาไทยเรียกอะไร
อยู่ในวงค์
ชื่อวิทยาศาสตร์

Comments

ความเห็นที่ 1

ไม่เห็นรูปครับ sad

ความเห็นที่ 2

้ต้องสมัครสมาชิกก่อนถึงจะแปะภาพได้ครับผม

ความเห็นที่ 3

อันนี้หรือเปล่าครับ

ความเห็นที่ 4

ใช่ คุย หรือเปล่าครับ
กะตังกะติ้ว ,คุยช้าง, คุยหนัง
Willughbeia edulis Roxb.
Apocynaceae