รบกวน ID ให้หน่อยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1


ความเห็นที่ 2

1. Pilsbryoconcha exilis compressa (Martens, 1860)
2. Cristaria plicata (Leach, 1815) wing ยังสั้นอยู่ครับ
3. Ensidens ingallsianus ingallsianus (Lea, 1852)
ไม่ทราบว่าได้จากที่ไหนมาบ้างครับ

ความเห็นที่ 3

หนองอ้อ  หนองไคร้  พื้นที่ชุ่มน้ำ  น้ำโขงท่วมถึงในช่วงฤดูฝน เขตพื้นที่อำเภอเชียงแสนครับ