รบกวน ID ให้หน่อยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1


ความเห็นที่ 2


17ซิวหนวดยาว ????????? 18 19 20 21 22 23

ความเห็นที่ 3

3 และ15 ไส้ตัน , 6 เค้าขาว , 11 ซิวหางแดง , 12 ซิวเจ้าฟ้าฯ  , 16และ21 ซ่า , 19และ20 สร้อยนกเขา , 22 กดเหลืง

ความเห็นที่ 4

1. Rasbora paviei
2. Parambassis siamensis
3. Cyclocheilichthys apogon
6. Wallago attu
7. Clarias batrachus
8. Henicorhynchus ornatipinnis
9. Puntius....
10. Esomus metallicus
11. Rasbora borapetensis
12. Amblypharyngodon chulabhornae
13. Barbonymus gonionotus
14. Rasbora borapetensis
15. Cyclocheilichthys apogon
16. Labiobarbus.....
17. Esomus metallicus
18. Esomus metallicus
19. Osteochilus hasseltii
20. Osteochilus hasseltii
21. Labiobarbus.....
22. 23. Hemubagrus nemurus

ได้เท่านี้ครับ ไม่แน่ใจบางตัว รอท่านอื่นมาเช็คคำตอบอีกทีครับ