เอาต้นไม้มาฝาก

Comments

ความเห็นที่ 1

บรรยากาศรูปสองนี่น่าจามีปลาเล็กๆอยู่ได้ช้อนดูไหมครับว่ามีปลาไรมั่ง

ความเห็นที่ 2

ที่พบมีแต่ลูกปลาดุกอุย  กับลูกปลาดุกด้าน  ครับท่าน

แหล่งน้ำถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ จากการไปสร้างคันกั้น ระบบนิเวศจึงเปลี่ยนแปลงไป  จาก จำ(พื้นที่น้ำซับ)มาเป็นหนอง