การประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ" ครั้งที่1

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมกับคลัสเตอร์ทรัพยากร ชุมชนบทและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “วิจัยทรัพยากรชีวภาพ เพื่อพัฒนาชุมชนและระบบนิเวศ”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่านเวปไซต์ของการประชุมวิชาการฯ หรือกรอกแบบลงทะเบียนส่งกลับมายังศูนย์ฯ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554   ที่ E-mail: biodv.conf2011@biotec.or.th   หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Website: http://www.biotec.or.th/biodv.conf2011

สถานที่: 
 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
วันที่: 
 12 - 14 ตุลาคม 2554
http://www.biotec.or.th/biodv.conf2011/home/about.asp

Comments

ความเห็นที่ 1

ใครจะไปบ้างครับ?

ความเห็นที่ 2

คาดว่าจะไม่ได้ไป

ความเห็นที่ 2.1

ไม่ไปรับรางวัลเหรอพี่ 555

ความเห็นที่ 2.1.1

วันที่ 12 อ.นัดสอบ proposal น่ะ
ถ้าได้ก็ค่อยฝากพรรคพวกที่ม.รับให้