บทความ หรืองานวิจัย ด้านการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

อยากได้ บทความหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ   ท่าผู้ใดมี  ใคร่ขอรบกวนด้วยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ลองดูในนี้ล่ะกันครับ แต่เป็นรายงานการประชุมนะครับ ของ ส.ผ.

http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication_2.html

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณครับ