ร่วมส่งภาพเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการภาพถ่าย "น้ำ+ใจ ๒๕๕๔"

Comments

ความเห็นที่ 1

น้ำท่วมไม่ได้ออกไปถ่ายภาพเลยครับ