zooplankton

Comments

ความเห็นที่ 1

อีกตัว
24154240.jpg

ความเห็นที่ 2

อีกตัว
18103905.jpg

ความเห็นที่ 3

ผมว่าตัวที่ 2 เป็นกุ้งนะครับ ตัวที่ 3 ผมไม่แน่ใจ แต่ผมว่าอาจจะเป็นพวกกั้ง ไม่ก็กุ้งเหมือนกัน

ความเห็นที่ 4

All of them are decapods I can't see the big large photos, I'm using mobile. The first one I think it is a phyllo soma larva of a shrimp The second one is Mysis (Acantosoma) Larva of sergestid shrimp. The last one I think it is a nauplius larva of pEneaid shrimp kub Where did you get them kub? I'm not sure by now But my information may guide you kub

ความเห็นที่ 5

สองตัวแรกเห็นด้วยกับคุณอาร์ตครับ แต่ตัวสุดท้ายไม่รู้สึกว่าคุ้นกับการเป็น peneaid shrimp เลยอ่ะ โดยเฉพาะส่วนของ carapace กับ หาง เข้าใจว่าเป็นตัวอ่อนกุ้งในวงศ์อื่นมากกว่าครับ (แต่ก็ไม่รู้ว่าวงศ์ไหนเหมือนกัน คืนผู้ให้ไปหมดแล้ว)

ความเห็นที่ 5.1

ผมมาดูภาพใหญ่แล้วก็ยังไม่ชัวร์เหมือนกัน = = 
เวลาดูแพลงก์ตอนบางทีแค่รูปเดียวมันบอกอะไรไม่ได้อะครับ ไม้แต่แพลงก์ตอนพืช พวกสาหร่ายเซลล์เดียวกล้องดุขีดลายเส้นปรับกำลังขยาย contrast เอา