การสัมมนาวิชาการเพื่อปรับปรุงดัชนีชี้วัดมาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว

ตามที่กรมการท่องเที่ยว โดยสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว จะดำเนินการจัดสัมมนาวิชาการเพื่อปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวบางส่วน จำนวน ๕ มาตรฐาน ได้แก่ มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า ดูนก ล่องแก่ง ปีนหน้าผา และมาตรฐานกิจกรรมดำน้ำ เพื่อให้ความเหมาะสมในแต่ละกิจกรรม สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

ในการนี้ได้มอบ สถาบัน วิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งปัจจุบันได้ยกร่างมาตรฐานข้างต้นแล้ว จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมพิจารณาให้ความเห็น โดยมีกำหนดการสัมมนาระหว่างวันที่ วันที่ ๙-๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๑ ชั้น ๓ อาคารวิจัยและพัฒนา ๒ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ๓๕ หมู่ ๓ เทคโนธานี ต. คลองห้า อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี ๑๒๑๒๐ ดังกำหนดการดังนี้

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมพิจารณาและทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดูนก 
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมพิจารณาและทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมล่องแก่ง
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมพิจารณาและทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมปีนหน้าผา  
วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมพิจารณาและทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมดำน้ำ  
วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ประชุมพิจารณาและทบทวนร่างเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรมเดินป่า

ขอโทษที่แจ้งช้าครับ สนใจเข้าร่วม โปรดโหลดเอกสารได้ที่

http://www.mediafire.com/download.php?pkul1lf11gdb1oc
http://www.mediafire.com/download.php?1h3drl1911dma1m
http://www.mediafire.com/download.php?babfo3l25er376i
http://www.mediafire.com/download.php?povp1cur1j405ch
http://www.mediafire.com/download.php?rync54db63kczcj

ถ้าสนใจเข้าร่วม โปรดแจ้งมาที่ swaengso@gmail.com  หรือ โทร 089-763-7737
 

Comments

ความเห็นที่ 1

ขอบคุณมากครับ 

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ

ความเห็นที่ 3

เมื่อไหร่จะได้ล่องใต้ครับท่านขรัว