Bivalves ในแม่น้ำปราจีนบุรี

หมายเหตุ จากการที่ได้ทำปัญหาพิเศษ เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในแม่น้ำปราจีนบุรี (แค่ช่วงหนึ่งของแม่น้ำ ระยะทางประมาณ 630 เมตร) เพราะต้องการทราบความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่มีอยู่ในท้องถิ่น จึงได้นำข้อมูลการศึกษาบางส่วนมาแบ่งปัน
.........................................................................................................................................................................................
    ในส่วนของหอยสองฝาที่พบจัดจำแนกได้ 7วงศ์
1.วงศ์  Amblemidae (Unionidae)

Comments

ความเห็นที่ 1

2. วงศ์ Corbiculidae
Corbicula

ความเห็นที่ 1.1

ผมเรียกกันว่าหอยขวานครับ บางคนเรียกหอยเลียด ผัดกับน้ำมันใส่พริก กระเทียมและใบโหระพา อร่อยมาก

ความเห็นที่ 1.2

กำลังลองเพาะพันธ์อยู่แต่คงจะอีกนานเพราะไม่รู้ว่าหอยผสมพันธ์และออกไข่ช่วงไหน

ความเห็นที่ 2

3. วงศ์ Mytilidae
mollusca-mytilidae-limnopernadsc04588.jpg mollusca-mytilidae-limnopernadsc046531.jpg

ความเห็นที่ 3

4. วงศ์ Arcidae
mollusca-arcidae-scaphula_pinna.jpg mollusca-arcidae-scaphula_pinnadsc05235.jpg

ความเห็นที่ 4

5. วงศ์ Novaculidae
mollusca-novaculidae-novaculina.jpg

ความเห็นที่ 4.1

แถวบ้านเรียกหอยกระโปกวัว

ความเห็นที่ 5

6. วงศ์ Pholadidae
mollusca-pholadidae-martesia.jpg

ความเห็นที่ 6

เจอฟองน้ำน้ำจืดบ้างมั้ยครับ

ความเห็นที่ 7

7. วงศ์ Teredinidae
mollusca-teredinidae-shipworm.jpg mollusca-teredinidae-pallets.jpg mollusca-teredinidae-shell.jpg

ความเห็นที่ 8

มีฟองน้ำน้ำจืดครับ แต่จำแนกไม่ได้ครับ
poriferadsc04632.jpg porifera011.jpg

ความเห็นที่ 9

ถ้าฟองน้ำพบเจมมูลด้วย ลองสกัดสปิคูลแยกระหว่างสปิคูลในส่วนร่างกายทั่วไปชุดนึง และสปิคูลที่หุ้มส่วนเจมมูลอีกชุดหนึ่ง ถ่ายภาพมาให้ดูอาจช่วยจำแนกได้ครับ