ซิวหางดอก

เอกสารข้อมูลเรื่องปลาซิวหางดอกไว้ใช้อ้างอิงมีบ้างไหม ค้นได้ที่ใด

Comments

ความเห็นที่ 1

ผู้รู้คงช่วยได้

ความเห็นที่ 2

หมายถึงชนิดไหนครับ?

http://www.siamensis.org/species_index#6539--Genus:%20Rasbora