น่านประกาศภัยแล้ง!

http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=120424124736

กำลังเร่งขุดลอกลำห้วยและแม่น้ำสายหลัก เพื่อกักเก็บน้ำ เจริญหล่ะ...มันเป็นระบบนิเวศ เป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะ ไม่ใช่นึกจะขุดจะถมจะกั้นจะทำอะไรก็ทำ...

Comments

ความเห็นที่ 1

ขุดลอกยังไง น้ำก็ไม่มาเพิ่มขึ้น แต่ก่อนจะขุดน่าจะดูความเหมาะสมทางนิเวศด้วย

ความเห็นที่ 2

จัดระเบียบลำธารคูคลอง blush

ความเห็นที่ 3

มันเป็นอย่างนี้จุกจังหวัดครับ

เป็นวิธีการใช้เงินของผู้มีอำนาจ  ไม่ใช่ฌฉพาะน่าน

เชียงราย ปีนี้และปีหน้า ก็เป็ฯแบบนี้ครับ

ความเห็นที่ 4

มันเป็นอย่างนี้จุกจังหวัดครับ

เป็นวิธีการใช้เงินของผู้มีอำนาจ  ไม่ใช่ฌฉพาะน่าน

เชียงราย ปีนี้และปีหน้า ก็เป็ฯแบบนี้ครับ

ความเห็นที่ 4.1

yes yesyes  
กินคลองเป็นอาหาร frown

ความเห็นที่ 4.1.1

เหนื่อยกับโครงการ ของผู้ทรงเกียรติทั้งหลายเหลือเกิน

ความเห็นที่ 5

ขุดลอกไปก็เท่านั้น ถ้าป่าต้นน้ำโดนทำลาย จะหาน้ำจากไหนมาไหลให้ --*

ความเห็นที่ 6

ทำหยั่งกะขุดแล้วจะมีน้ำให้ไหลหน้าแล้ง
    อยากให้เด็ก ป4 ไปสอนความรู้

ความเห็นที่ 7

พวกคุณตัดไม้ทำลายป่ากันซะขนาดนั้น จะไม่แล้งได้อย่างไร

ความเห็นที่ 8

ไม้โดนตัดจนหมดแล้ว ไม่แล้งซิแปลก