ของฝากจากป่าเชียงราย๑ รบกวน ID ให้ด้วยครับ


ไปเดินเล่นแถวป่ามา พบเจ้าพวกนี้เข้า รบกวนผู้รู้ ID ให้ด้วยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ปาดอะไร
ภาพรวม ด้านท้อง ด้านข้าง

ความเห็นที่ 1.1

http://www.siamensis.org/species_index#34884--Species:%20Kurixalus%20bis...

ชนิดนี้กระมังครับ

ความเห็นที่ 1.1.1

ขอบคุณครับ

ชื่อไทย: ปาดลายเลอะอิสาน
ชื่อสามัญ: Taylor's frilled tree frog
ชื่อวิทยาศาสตร์: Kurixalus bisacculus Taylor, 1962

ความเห็นที่ 1.2

สวยมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ความเห็นที่ 2

กบอะไร
ภาพรวม ด้านท้อง

ความเห็นที่ 2.1

ความเห็นที่ 2.1.1

ขอบคุณครับ 

ชื่อไทย: กบอ่องเล็ก
ชื่อสามัญ: Dark Sided Frog
ชื่อวิทยาศาสตร์: Sylvirana nigrovittata (Blyth,1856)

ความเห็นที่ 3

กบอีกตัว
ภาพรวม ด้านท้อง ขาวอวบ

ความเห็นที่ 3.1

กบห้วยขาปุ่มเหนือ Limnonectus taylori ครับ

ความเห็นที่ 4

อีกตัว มันคืออึ่งกรายหรือเปล่า
ภาพรวม ด้านท้อง

ความเห็นที่ 4.1

อึ่งกรายห้วยเล็ก เพศผู้

ความเห็นที่ 5

จิ้งเหลนห้วย ??????????
img_7546.jpg img_7555.jpg

ความเห็นที่ 5.1

มันอยู่ในตู้ปลารึครับนี่ ???

ความเห็นที่ 5.1.1

ผมเอามาใส่เพื่อถ่ายรูปครับ  ไม่งั้นมันวิ่งหนี ตัวจริงจับได้ที่ริมห้วยครับ

ความเห็นที่ 5.2

Tropidophorus berdmorei ดูเหมือนว่ากำลังท้องนะครับ

ความเห็นที่ 6

เขียดอะไร ชนิดเดียวกันไหม
img_7105.jpg

ความเห็นที่ 6.1

ซ้าย# อึ่งข้างดำ Microhyla heymonsi
คนละตัวกับทางขวาครับ ทางขวาไม่ทราบชนิดไหน รอพี่ๆ แหะๆ

ความเห็นที่ 6.1.1

อึ่งน้ำเต้า Microhyla fissipes ทั้งคู่ครับ

ความเห็นที่ 7

เขียดอีกตัว

img_7103.jpg