ของฝากจากป่าเชียงราย๒ รบกวน ID ให้ด้วยครับ (หอย)

Comments

ความเห็นที่ 1

พวกหอยนกขมิ้น ชนิดใดนั้นไม่หาญกล้า

ความเห็นที่ 2

งาม!

ความเห็นที่ 3

หอยนกขมิ้นชนิดใดครับ รอผู้รู้กล่าวแจ้งแถลงไขครับ

ความเห็นที่ 4

เดาว่าเป็น xiengensis ครับ มักพบทางภาคเหนือ

ความเห็นที่ 4.1

ขอบคุูณครับ