ไข่และตัวอ่อน ซาลาแมนเดอร์

Comments

ความเห็นที่ 1

ขาผมเริ่มงอกแล้ว
img_7890.jpg

ความเห็นที่ 2

น่ารักโคตรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร................................

ความเห็นที่ 3

yes

ความเห็นที่ 4

ซาลาแมนเดอร์ไทยหรือเปล่าครับ?

ความเห็นที่ 4.1

ครับ ที่ไทยในเชียงรายครับ

ความเห็นที่ 5

มาเพิ่มรูปครับ
แหล่งวางไข่
aehlngekhaaely.jpg

ความเห็นที่ 6

ไข่แดง

aikhkrathang.jpg

ความเห็นที่ 7

การวางไข่ เหนือผิวน้ำ คล้ายจำพวกปาด

erimepntaw.jpg

ความเห็นที่ 8

ตัวอ่อนในแหล่งวางไข่ ที่มีขางอกแล้ว

แหล่งนี้น่าจะมีเป็นหมื่นตัว เพราะเอามือช้อนไปตรงไหนก็เจอkhaangk.jpg