กิ่งก่าหรือตะกอง...

คีร์ไม่ออกว่า เป็นกิ่งก่าหรือตะกอง...ช่วยดูให้ด้วยครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ลูกตะกองครับ

ความเห็นที่ 2

ลูกตะกองยืนยันครับ

ความเห็นที่ 3

ขอบคุณครับ
(เป็นข้อมูล จนท.สายตรวจ อช.เขาใหญ่ พบขณะออกตรวจลาดตระเวณ)
จะได้แจ้งให้ผู้สอบถามทราบต่อไปครับ