หน้าใครเอ่ย???

Comments

ความเห็นที่ 1

เดาว่า Micronema bleekeri

ความเห็นที่ 2

Cranoglanis henrici (Vaillant, 1893) แม่นบ่อ้าย

ความเห็นที่ 3

ช่ายแว้ว
webg_0372.jpg

ความเห็นที่ 4

ยังเป็นๆอยู่ด้วย ดร.เก็บมาฝากผมใช่ไหม???

ความเห็นที่ 4.1

ถ่ายที่ตลาด Dong Xuan Hanoi น่ะ