ปลาอะไรครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ปลาติดหิน 

ส่วนตัวไหนไม่แน่ใจ

http://www.siamensis.org/species_index#6648--Genus: Homaloptera

ความเห็นที่ 2

ตัวนี้มาจากแม่น้ำจันครับ

ความเห็นที่ 3

ใช่ จิ้งจกหกจุดหรือเปล่า Homaloptera sexmaculata

ความเห็นที่ 3.1

เชื่อว่าแบบนั้นเหมือนกันครับ แต่มันตัวใหญ่จัง