เมื่อพิษช่วยชีวิต...!

อ่านคอลัมน์ในไทยรัฐออนไลน์ ตามลิ้งค์นี้แล้ว ก็อยากจะขอให้พวกเราชาว Siamensis มุ่งมั่นร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพต่อไป เหื่อประโยชน์ของพวกเราและลูกหลานในอนาคต

http://www.thairath.co.th/content/life/323720


คติธรรมฯ (แก็ต)Comments

ความเห็นที่ 1

ต้องรักษาพื้นที่และระบบนิเวศให้ได้ก่อน ส่วนอื่นๆ..ชนิด ฯลฯ ก็จะเป็นเรื่องไม่ยากนัก

ความเห็นที่ 1.1

yes

ความเห็นที่ 2

NG ปกนี้งามขนาด