แกงไหมครับ?

ใช่ปลาแกง Cirrhinus molitorella ไหมครับ?

แล้วตัว C. sinensis มีในไทยไหมครับ?

Comments

ความเห็นที่ 1

ตัวนี้ไส้ตันอะไรครับ?
Cyclocheilichthys sp.

ความเห็นที่ 2

เจ้าภาพแรกเป็นปลาหว่าหน้านอ Incisilabeo behri (Fowler 1937) ครับ
ส่วนภาพที่สองเป็น ไส้ตัน ชนิด Anematichthys armatus (Valenciennes 1842)