รบกวนสอบถามชนิดหอยในป่าชายเลนครับ

นิสิตเอาตัวอย่า่งเปลือกหอยมาถาม
ไอ้เราก็เป็นแต่กิน เป็นเปลือกหอย พบบริเวณ รากต้นโกงกาง ในพื้นที่ คุ้งกระเบน
ลักษณะมีขน ติดมาทุกตัวครับ