ตัวนี้ Neostethus ใดครับ?

ว่ามาจากบางปะกง เขตน้ำกร่อยนิดหน่อย

Comments

ความเห็นที่ 1

Neostethus lankesteri Regan, 1916

ความเห็นที่ 2

เห็นด้วยครับ ผมไปเก็บที่ แม่กลอง แม่น้ำเพชร กับปากน้ำเจ้าพระยา ก็ให้เป็น N. lankesteri ไปก่อนครับ เพราะว่า ตอนนี้สถานภาพปัจจุบันของ N. siamensis เป็นชื่อพ้องของ N. lankesteri ครับ ซึ่งตัวนี้ต้องขอบอกเลยครับว่าสถานภาพทางอนุกรมวิธานไม่ชัดเจนอย่างยิ่งครับ ดังนั้นจนกว่าจะมีรายงานที่พิสูจน์ว่าทั้งสองชนิดนี้เป็นชนิดเดียวกันหรือไม่ ผมจึงคิดว่าควรใช้ N. lankesteri ตามการรายงานของ catalog of fish ไปก่อนครับ