กล้วยไม้ชนิดใดบ้างครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

2
221220632.jpg

ความเห็นที่ 2

2
221220633.jpg

ความเห็นที่ 3

4
221220634.jpg

ความเห็นที่ 4

5
221220636.jpg

ความเห็นที่ 5

6
221220635.jpg

ความเห็นที่ 6

7
221220637.jpg

ความเห็นที่ 7

8
221220640.jpg

ความเห็นที่ 8

กล้วยไม้ เป็นพืชที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับสิ่งแวดล้อม  หลาย ๆ ชนิด เอาออกมาจากถิ่นอาศัยเดิม จะไม่รอด ไม่โต ไม่ออกดอก

ความเห็นที่ 9

จะเหลือรอดซักกี่ต้นเนี่ย ต้นที่สองน่าจะเอื้องหมาก