กบจาเขาใหญ่กับดอยลาง

ตัวแรกจากดอยลาง
ตัวที่ 2 จากเขาใหญ่