กบจากเขาใหญ่กับดอยลาง

ตัวแรกจากดอยลาง
ตัวที่ 2 จากเขาใหญ่

Comments

ความเห็นที่ 1

กบห้วยขาปุ่มเหนือ Limnonectes taylori

กบอ่องใหญ่ Sylvirana mortenseni

ความเห็นที่ 2

ขอบคุณครับ :)

ความเห็นที่ 3

Sylvirana ด้วยคนครับ Forst หรือ Dubois เนี่ย