มีปลาจากพม่า มาให้ดูครับ 2

มีรูปปลาจากแม่น้ำกะมองส่วย เมืองทวาย ประเทศพม่า มาช่วยให้ ID ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดที่ 1 และ 2 ปลาซ่า Labiobarbus leptocheilus (Valenciennes 1842) (L. burmanicus มีสถานะเป็นชื่อพ้อง)
ชนิดที่ 3 ปลาไส้ตันตาแดง Anematichthys apogon (Valenciennes 1842) (เดิมสกุล Cyclocheilichthys)
ชนิดที่ 4 ปลาตะพากตะนาวศรี Hypsibarbus sp.
ชนิดที่ 5 ปลากะสง Channa lucius (Cuvier 1831)
ชนิดที่ 6 ปลากะทิงลาย Mastacembelus armatus (Lacepède 1800)

ความเห็นที่ 1.1

ตะพาบนี้ใช่ตะพาบหัวกบไหมครับ

ความเห็นที่ 1.1.1

คงไม่ใช่เจ้าหัวกบครับ น่าจะเป็นตัวอย่างขนาดใหญ่ของตะพาบนกยูงพม่า
Nilssonia formosa
(Gray 1869)