กิ้งก่า

ผมบันทึกภาพกิ้งก่าไว้หลายรูป วันนี้ลองค้นหา ก็พบบางส่วน จึงขอสอบถามถึงชื่อไทยและชื่อวิทยฯของเขาครับ ชนิดแรกพบที่เมืองกาญจนฯ

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดที่สองก็พบเมืองกาญจนฯเช่นกันครับ
กิ้งก่า กิ้งก่า

ความเห็นที่ 2

ชนิดที่สามก็พบเมืองกาญจนฯเช่นเดียวกันครับ
กิ้งก่า กิ้งก่า

ความเห็นที่ 3

ชนิดที่สี่พบที่วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี
กิ้งก่า กิ้งก่า

ความเห็นที่ 4

ชนิดที่ห้าพบริมแม่น้ำโขงตามเส้นทางสายเลย-หนองคาย
กิ้งก่า

ความเห็นที่ 4.1

ขุดรู วางไข่หรอ

ความเห็นที่ 4.1.1

น่าจะเป็นเช่นนั้นครับ

ความเห็นที่ 5

0-กิ้งก่าเขาหนามเล็ก Acanthosaura lepidogaster
1,2,4-กิ้งก่าคอแดง, กิ้งก่าสวน Calotes versicolor
3-กิ้งก่าคอฟ้า Calotes mystaceus

ความเห็นที่ 5.1

ทายถูกด้วยสองตัวก่อนดูเฉลย อิอิ cheeky

ความเห็นที่ 5.2

ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 6

สรุปว่า กิ้งก่าเขาหนามเล็ก Acanthosaura lepidogaster
กิ้งก่าเขาหนามเล็ก Acanthosaura lepidogaster

ความเห็นที่ 7

 ส่วนกิ้งก่าคอแดง หรือกิ้งก่าสวน Calotes versicolor
กิ้งก่าคอแดง หรือกิ้งก่าสวน01 Calotes versicolor กิ้งก่าคอแดง หรือกิ้งก่าสวน02 Calotes versicolor กิ้งก่าคอแดง หรือกิ้งก่าสวน03 Calotes versicolor

ความเห็นที่ 8

และกิ้งก่าคอฟ้า Calotes mystaceus 
กิ้งก่าคอฟ้า01 Calotes mystaceus กิ้งก่าคอฟ้า02 Calotes mystaceus

ความเห็นที่ 9

แล้วกิ้งก่าตัวนนี้ละครับ พอมีชื่อเรียกไหมครับ
กิ้งก่าไม่รู้ชนิด.jpg กิ้งก่าไม่รู้ชนิด.jpg