กบ/คางคก

ไม่ทราบว่าเป็นกบหรือคางคกชนิดใดครับ ชนิดแรกเป็นกบที่พบบนเขาหลวง จ.สุโขทัย หัวเป็นเหลี่ยม และมีลำตัวสีกลมกลืนกับใบไม้แห้ง พบในฤดูฝน

Comments

ความเห็นที่ 1

ชนิดที่สองพบที่เขตรักษาพันธุ์ฯทุ่งใหญ่ด้านตะวันออก อ.อุ้มผาง จ.ตาก
กบ

ความเห็นที่ 2

ชนิดที่สามพบที่อุทยานฯภูสวนทราย จ.เลย ในเดือนตุลาคม
กบ

ความเห็นที่ 3

ชนิดที่สี่พบที่เขตรักาพันธุ์ฯภูวัว จ.บึงกาฬ
กบ

ความเห็นที่ 4

ชนิดที่ห้าจำไม่ได้ครับว่าพบที่ใด รู้แต่ว่าพบในเดือนกรกฎาคม
กบ

ความเห็นที่ 5

ชนิดที่หกน่าจะเป็นคางคกพบที่อุทยานฯเขาใหญ่ในเดือนมีนาคม
คางคก คางคก

ความเห็นที่ 6

ชนิดแรกน่าจะเป็น"อึ่งกรายห้วยใหญ่" ชื่อวิทยฯ  Megophrys major หรือไม่ครับ?ส่วนชนิดที่5 ผมว่ามันคล้าย"กบหัวโต"มากๆครับ ชื่อวิทยฯ Limnonectes macrognathus เป็นไปได้ไหมครับ?

ความเห็นที่ 7

ชนิดแรกไม่ใช่อึ่งกรายห้วยใหญ่แน่ๆ อาจเป็นอึ่งกรายห้วยตาก (Xenophrys takensis)
ชนิดที่สอง กบอ่องเล็ก Sylvirana nogrovittata
ชนิดสุดท้ายคางคกแคระ Ingerophrysnus cf. parvus 

ความเห็นที่ 7.1

ผมนึกว่าตัวสุดท้าย ลูกจงโคร่ง

ความเห็นที่ 7.2

ขอบพระคุณครับ