สัตว์ที่อาศัยร่วมกับสาหร่าย ทะเลสาบสงขลา

Comments

ความเห็นที่ 1

ตอบได้ปลาตัวเดียวครับ

ปลาซิวหางแดง Rasbora borapetensis

http://siamensis.org/species_index#6732--Species: Rasbora borapetensis

ความเห็นที่ 2

ภาพสุดท้าย ตัวอ่อนแมลงปอบ้าน วงศ์ Libellulidae ขอรับ

ความเห็นที่ 3

เดียวจะหาคีร์ พวก Aquatic inver เอาลงไปให้ครับ 

ความเห็นที่ 4

6 คล้ายจะเป็นพวก bopyrid isopod ที่พบตามเหงือกกุ้งครับ

ภาพจาก
http://anotheca.com/wordpress/2010/04/11/freshwater-fish-biodiversity-in-the-upper-amazon-basin/