เปลือกหอย ณ เกาะพลวย(หรือพะลวย) หมู่เกาะอ่างทอง จ.สุราษฎร์ธานี

สวัสดีครับ ขอสอบถามชื่อเปลือกหอยครับ ชนิดแรก..ใช่..หอยสังข์หนามหรือไม่ครับ? หากใช่..พอจะทราบชื่อวิทยฯและวงศ์ไหมครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

เรียงชื่อจากบนลงล่างนะครับ คือ  หอยชักตีน(บน) + หอยปิ่นปักผม(กลาง) + หอยเจดีย์(ล่าง) ใช่ไหมครับ?
เปลือกหอย

ความเห็นที่ 1.1

Murex trapa
Doxander vittatus turritus
Canarium urceus  
Territella terebra
 

ความเห็นที่ 1.1.1

ขอบพระคุณครับ

ความเห็นที่ 2

ชนิดที่5

เปลือกหอย

ความเห็นที่ 3

ชนิดที่6
เปลือกหอย เปลือกหอย

ความเห็นที่ 4

ชนิดที่7
เปลือกหอย

ความเห็นที่ 5

ชนิดที่8
เปลือกหอย

ความเห็นที่ 6

ชนิดที่9
เปลือกหอย

ความเห็นที่ 7

ชนิดที่10
เปลือกหอย