ช่วยจำแนกชนิดปลาให้ด้วยครับ

เป็นปลาในลำห้วยของอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

เป็นปลาในสกุล Cirrhinus, Onycostoma และ Lobocheilos ครับ อุ้มผาง ลุ่มน้ำแม่กลองไหมครับ

ความเห็นที่ 1.1

ลำน้ำแม่จันครับ เป็นลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำแม่กลองอีกทีครับ

ความเห็นที่ 2

สามตัวนี้ของไม่ธรรมดาทั้งนั้นเลยครับ 

ความเห็นที่ 3

ลำน้ำแม่จันครับ เป็นลำน้ำสาขาที่ไหลลงแม่น้ำแม่กลองอีกทีครับ