ช่วยจำแนกชนิดปลาให้ด้วยครับ

เป็นปลาที่พบในลำน้ำแม่จัน เป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำแม่กลอง จากอำเภออุ้มผาง จังหวัดตากครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

Hypsibarbus vernayi (Norman 1925)

ความเห็นที่ 1.1

ขอบคุณครับ