ช่วยจำแนกชนิดปลาบู่ให้ด้วยครับ

เป็นปลาบู่ที่พบในลำห้วยที่จะไหลลงลำห้วยแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

Comments

ความเห็นที่ 1

เพิ่มเติมครับ
2.jpg

ความเห็นที่ 2

เพิ่มเติมครับ

ความเห็นที่ 3

เพิ่มเติมครับ
3.jpg

ความเห็นที่ 4

Rhinogobius อะไรสักอย่างครับ

ความเห็นที่ 5

ปลาบู่สกุล Rhinogobius ครับ

ความเห็นที่ 6

ทำไมแก้มมันป้องผิดปกติ พอจะมีตัวอย่างเป็นๆไหมครับ? 

ความเห็นที่ 6.1

ไม่มีเลยครับ