หนังสือเต่าของอ.วิโรจน์

Nutaphand, W, 1979. The Turtles of Thailand. Bangkok (Siamfarm Zool. Garden), 222 pp. เล่มที่บรรยายตะพาบข้าวตอก ใครมีบ้างครับ? 

Comments

ความเห็นที่ 1

เล่มดำๆป้ะครับพี่???

ความเห็นที่ 2

ค้นก่อน เหมือนผมจะมีเล่มที่แปลเป็นไทย ออกโดยสำนักนายก