สอบถามเกี่ยวกับเจ้า Hyrax

ใน http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B9%8C

ไฮแรกซ์ เป็นสัตว์ที่มีสายวิวัฒนาการใกล้เคียงกับสัตว์ในอันดับช้าง (Proboscidea) หรือช้างในปัจจุบัน
(นั่นหมายความว่าไม่ใช่สัตว์ตระกูลช้างหรือครับ แค่ใกล้เคียง) ผม งงพอไปอ่าน http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vinitsiri&month=03-2012&date=25&group=148&gblog=199
บอกว่า ต้นกำเนิดชาติตระกูลของไฮแร็กซ์ คือ ช้าง

ตกลงเชื่ออันไหนได้ครับ

Comments

ความเห็นที่ 1

ผมลองค้นให้ ใช้คำว่า elephant กับ evolution  
ภาพนี้น่าจะเป็นคำตอบได้ !?

เผื่อสนใจลองค้นดูนะครับอาจเจออะไรเพิ่มเติม

ความเห็นที่ 2

อันแรกพอเชื่อได้ 
อันที่สองผู้เขียนไม่มีความรู้เบื้องหลัง แค่เขียนเอามัน และไม่มีการค้นคว้าเพื่อเขียนบทความ 
อันไหนน่าเชื่อถือ?